Hoppa till innehåll

Småskalig och förnyelsebar energiproduktion

Småskalig och förnyelsebar energiproduktion
I fyra år med start 2012 har vi i samarbete med medlemsföretaget Gangvide Farm anordnat ett Energiexpo i När. Syftet med expot var att sprida information om småskalig och förnyelsebar energiproduktion och erbjuda olika leverantörer utställningsplatser mot en liten avgift. Mellan 1000 och 2000 besökare har kommit varje år till detta expo!

Ett energiexpo som detta har en viktig uppgift att fylla med tanke på Gotlands unika förutsättningar när det gäller sol och vindkraft och annan förnyelsebar energi. Vid de Energidialoger som anordnats av Lst och i de av Lst framtagna ”Gotlands energi och klimatmål” har många olika lösningar och förslag tagits fram för att öka andelen förnyelsebar energi. Om den stora gotländska potentialen för bruk av förnyelsebar energi ska bli verklighet och om målen vad gäller minskning av växthusgaser ska nås krävs stora förändringar på de flesta områden. Det krävs framförallt mycket praktisk handling av alla som bor och lever på Gotland:

-nya energilösningar måste demonstreras och prövas.
-entreprenörer måste stimuleras att marknadsföra, sälja och bygga det nya energisystemet.
Vi vet att det finns ett stort intresse för dessa frågor på Gotland. Därför finns det ett behov att sprida kunskap om den nya tekniken och visa vilka olika tekniska lösningar som finns på marknaden.

Detta projekt syftar till att kartlägga och sprida information om olika tekniska lösningar för förnyelsebar och småskalig energiproduktion. Informationen skall spridas genom seminarier/dialogmöten och anordnande av ett Energi Expo på Gangvide 2016.

Inom detta projekt kan också Elbilgotland leva vidare och driva på elbilsfrågan som vi alltså ser som en del av detta projekt.

http://www.gangvidefarm.se/