Skip to content

Jämställdhet

Hållbar utveckling bygger på ett jämställt samhälle. Kvinnor och mäns lika värde. I produkt Gotland arbetar vi för att stärka jämställdheten i företagen på ön.

Vi vill  öka medvetenheten hos företag och offentlig sektor. Och försöker ständigt hitta gemensamma  projekt och aktiviteter som förbättar jämställdheten.