Skip to content

Gotlands Lokalfinansiering AB

 

Gotlands Lokalfinansiering AB (svb)

Produkt Gotland har tagit initiativet och bildat Gotlands Lokalfinansiering AB (svb).

Gotlands Lokalfinansiering är länken mellan gotländska företag som behöver finansiering och de personer som är villiga att hjälpa dessa företag.

Gotländska företag med kapitalbehov kontaktar Gotlands Lokalfinansiering för att få en finansiering av sin verksamhet. Om Gotlands Lokalfinansiering tycker att verksamheten är bra och företagaren är seriös kommer Gotlands Lokalfinansiering att lägga ut projektet på sin hemsida.

På hemsidan kan intresserade finansiärer se kapitalbehövande projekt och kan investera dessa. Då projektet fått tillräckligt kapital förmedlar Gotlands Lokalfinansiering pengarna via kapitalandelslån till företaget.

Det kommer då att ses som ett eget kapital för företaget, och inte en skuld, vilket gör att soliditeten ökar. Detta gör det också lättare för företaget att gå till banken och få lån om ytterligare kapital skulle behövas.

Återbetalning sker enligt avtal som arbetats fram av Gotlands Lokalfinansiering och företagaren. Det är oftast efter en viss tid och med avkastning enligt del av den vinst som genererats.

 

”En finansieringsmodell för lokala entreprenörer och finansiärer”

Entreprenörer, särskilt i landsbygden och på mindre orter, har svårt att hitta finansiering för att förverkliga sina affärsidéer och vidareutveckla sin verksamhet. Bankerna kräver ofta hög säkerhet och riskkapitalbolagen är sällan intresserade av att investera i mindre företag.

Om entreprenören inte är beredd eller har möjlighet att t.ex. ta ett personligt banklån, eventuellt med villan som säkerhet, faller kanske hela affärsprojektet. I många fall går därför samhället miste om en affärssatsning som hade kunnat innebära god lönsamhet, nya lokala arbetstillfällen samt ökade skatteintäkter.

Gotlands Lokalfinansiering har en helt ny finansieringsmodell anpassad för mindre företag och ger lokala investerare möjlighet att investera i lokala företag.

Gotlands Lokalfinansierings affärsidé bygger på några viktiga antaganden:

  • För många små företag utanför storstäderna är finansieringsmöjligheterna mycket begränsade. Det betyder att många potentiellt lyckosamma affärssatsningar på landsbygden inte blir av.
  • Ju fler som investerar i ett företag, desto mindre summor behöver var och en investera.
  • Det är lättare att få låna pengar om man redan har pengar.
  • Människor är beredda att investera mindre summor till hög risk.

Motivationen för människor att investera i lokala företag på den egna orten består inte enbart av den ekonomiska avkastningen. Möjligheten att bidra till att ens egen hembygd utvecklas (t.ex. bibehålla nödvändig service i bygden, nya arbetstillfällen, sommarjobb

 

I styrelsen sitter Sven Sandström, Håkan Ahlsten, Carl von Schulman, Krister Hultberg och Olof Thomsson
Kontakt Sven Sandström – sven@kebbe.se