Hoppa till innehåll

Elbil Gotland

Elbil Gotland är ett projekt som verkar för att det skall rulla fler elbilar på de gotländska vägarna. Bakom projektet står företagarföreningen Produkt Gotland.
Vi är övertygade om att elbilar är framtiden, rena och tysta som de är. Vi anser att elbilar är ett komplement till biogasbilar. Förutom storstäderna så är Gotland perfekt lämpat för elbilar, 15 mil långt och 5 mil brett. Dessutom har vi en väl utbyggd vindkraft, ungefär 40 % av den el som konsumeras på Gotland kommer från vindkraften och solkraften är under utbyggnad.

Projektets övergripande syfte är att förstärka utvecklingen mot hållbar tillväxt genom att sprida information om elfordon och verka för att det finns flera offentliga laddplatser i varje större samhälle på Gotland. I samarbete med Coop har vi försett de flesta Coop-parkeringar laddplatser.

Vi verkar för att:

-Utveckla samarbetet mellan offentliga organisationer, projekt och företag inom området
-Utreda var laddplatser skall placeras och verka för att fler kommer upp
-Sprida information om elbilar och laddinfrastruktur på Gotland

Kontakt: Sven Sandström  – sven@kebbe.se