Skip to content

Ekonomi

Gotlands Lokalfinansiering AB

  Gotlands Lokalfinansiering AB (svb) Produkt Gotland har tagit initiativet och bildat Gotlands Lokalfinansiering AB (svb). Gotlands Lokalfinansiering är länken mellan gotländska företag som behöver finansiering och de personer som är villiga att hjälpa dessa företag. Gotländska företag med kapitalbehov kontaktar Gotlands Lokalfinansiering för att få en finansiering av sin verksamhet. Om Gotlands Lokalfinansiering tycker att verksamheten är bra och företagaren är seriös kommer Gotlands Lokalfinansiering att lägga ut projektet…

Läs mer