Hoppa till innehåll

Jämställdhet

Hållbar utveckling bygger på ett jämställt samhälle. Kvinnor och mäns lika värde. I produkt Gotland arbetar vi för att stärka jämställdheten i företagen på ön. Vi vill  öka medvetenheten hos företag och offentlig sektor. Och försöker ständigt hitta gemensamma  projekt och aktiviteter som förbättar jämställdheten.

Läs mer

Elbil Gotland

Elbil Gotland är ett projekt som verkar för att det skall rulla fler elbilar på de gotländska vägarna. Bakom projektet står företagarföreningen Produkt Gotland. Vi är övertygade om att elbilar är framtiden, rena och tysta som de är. Vi anser att elbilar är ett komplement till biogasbilar. Förutom storstäderna så är Gotland perfekt lämpat för elbilar, 15 mil långt och 5 mil brett. Dessutom har vi en väl utbyggd vindkraft,…

Läs mer