Hoppa till innehåll

Jämställdhet

Hållbar utveckling bygger på ett jämställt samhälle. Kvinnor och mäns lika värde. I produkt Gotland arbetar vi för att stärka jämställdheten i företagen på ön. Vi vill  öka medvetenheten hos företag och offentlig sektor. Och försöker ständigt hitta gemensamma  projekt och aktiviteter som förbättar jämställdheten.

Läs mer

Elbil Gotland

Elbil Gotland är ett projekt som verkar för att det skall rulla fler elbilar på de gotländska vägarna. Bakom projektet står företagarföreningen Produkt Gotland. Vi är övertygade om att elbilar är framtiden, rena och tysta som de är. Vi anser att elbilar är ett komplement till biogasbilar. Förutom storstäderna så är Gotland perfekt lämpat för elbilar, 15 mil långt och 5 mil brett. Dessutom har vi en väl utbyggd vindkraft,…

Läs mer

Gotlands Lokalfinansiering AB

Produkt Gotland har tagit initiativet och bildat Gotlands Lokalfinansiering AB. Vi har gjort det för att vi anser att kapitalmarknaden inte lyckas med att försörja företag med riskvilligt kapital vilket Lokalkapitalmodellen kan vara en lösning på. Traditionell kapitalförsörjning är t.ex. inte anpassad till dagens landsbygd och dess företagande, till företag i tidiga skeden (sådd), till ”invandrande entreprenörer” eller till sociala företag. Riskkapitalsatsningar som ställer ”marknadsmässiga” krav på avkastning och återbetalning…

Läs mer

Småskalig och förnyelsebar energiproduktion

Småskalig och förnyelsebar energiproduktion I fyra år med start 2012 har vi i samarbete med medlemsföretaget Gangvide Farm anordnat ett Energiexpo i När. Syftet med expot var att sprida information om småskalig och förnyelsebar energiproduktion och erbjuda olika leverantörer utställningsplatser mot en liten avgift. Mellan 1000 och 2000 besökare har kommit varje år till detta expo! Ett energiexpo som detta har en viktig uppgift att fylla med tanke på Gotlands…

Läs mer